element10

“Ku bëj Pjesë?”

KAPITALIZMI thotë: Gjithcka që kam është imja dhe do ta mbaj te gjithën për vete. KOMUNIZMI thotë: Gjithcka që ke ti është edhe imja, kështu që kam të drejtën të ta marrë. KRISHTERIMI thotë: Gjithcka që une kam, në të vërtet është në vullnetin e Zotit që ta ndaj.
ZOTI do që ne të ndihmojmë, mbështesim dhe mbrojmë të tjerët. Ai do që ne të krijojmë mundësi të ndihmojmë njerëzit.

— Rick Warren
Rreth Nesh

Fjala e Perëndisë.

  • Ne besojmë fjalën e Perëndisë, Biblën, Shkrimet e Shenjta.
  • Bibla është zbulesa plotë dhe hyjnore e Perëndisë për njeriun.
  • Shkrimet e shenjta janë të frymëzuara nga Perëndia dhe pa gabime dhe janë autoriteti përfundimtar për besimin dhe jetën.
  • Bibla është përbërë nga 39-të libra të Dhiatës së Vjetër dhe 27-të libra të Dhiatës së Re.
  • 2 Timoteu 3:16,17 ” I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë.”

Sot isha duke reflektuar mbi fjalen e Zotit dhe ndalove tek nje pjese qe kur…

Pse duhet të shkoj në Kishë? Tashme mund te flas per veten time dhe mund…