element10

“Ku bëj Pjesë?”

KAPITALIZMI thotë: Gjithcka që kam është imja dhe do ta mbaj te gjithën për vete. KOMUNIZMI thotë: Gjithcka që ke ti është edhe imja, kështu që kam të drejtën të ta marrë. KRISHTERIMI thotë: Gjithcka që une kam, në të vërtet është në vullnetin e Zotit që ta ndaj.
ZOTI do që ne të ndihmojmë, mbështesim dhe mbrojmë të tjerët. Ai do që ne të krijojmë mundësi të ndihmojmë njerëzit.

— Rick Warren
Rreth Nesh

Fjala e Perëndisë.

  • Ne besojmë fjalën e Perëndisë, Biblën, Shkrimet e Shenjta.
  • Bibla është zbulesa plotë dhe hyjnore e Perëndisë për njeriun.
  • Shkrimet e shenjta janë të frymëzuara nga Perëndia dhe pa gabime dhe janë autoriteti përfundimtar për besimin dhe jetën.
  • Bibla është përbërë nga 39-të libra të Dhiatës së Vjetër dhe 27-të libra të Dhiatës së Re.
  • 2 Timoteu 3:16,17 ” I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë.”

21 ditë lutje për Kishën time! (Të Krishtit) Shumë prej nesh lutem për Kishën e…

21 ditë lutje për Kishën time! (Të Krishtit) Shumë prej nesh lutem për Kishën e…