“Every mountain top is within reach if you just keep climbing.”

— Richard James Molloy

Na ndiq në Facebook

Tani mund të na ndiqni edhe në faqen tonë në Facebook Kisha Ungjillore e Vellezerve Vlore. Këtu do të mund të gjeni vargje inkurajimi nga Bibla, meditime, studime dhe të rejat më të fundit me aktivitetet e kishës sonë.

Na ndiq në Instagram

Tani mund të na ndiqni edhe në faqen tonë në Instagram ne  Kisha Ungjillore e Vellezerve Vlore. Këtu do të mund të gjeni vargje inkurajimi nga Bibla, meditime, studime dhe të rejat më të fundit me aktivitetet e kishës sonë.

Na ndiq në Instagram

Tani mund të na ndiqni edhe në faqen tonë në Youtube ne  Kisha Ungjillore e Vellezerve Vlore. Këtu do të mund të gjeni video inkurajimi nga Bibla, meditime, studime etj

STAY UP TO DATE:

Shërbesat Tona

Shërbesa e Fëmijëve

Ne besojmë që duke u përkushtuar në shërbesën ndaj fëmijëve mund të rrisim ata me dashurinë e Perëndisë dhe me Fjalën e Tij.

ornament1

Shërbesa e të rinjëve

Në bashkëpunim me BSKSH-në duke ndarë Lajmin e Mirë në ambjentet Akademike.

ornament1

Shërbesa e Adhurimit

Si pjesë e rëndësishme e kishës Shërbesa e Adhurimit ka një rol të rëndësishëm në takimet tona sëbashku duke adhuruar Perendinë

ornament1

Shërbesa e Grave

Një takim për gratë dhe vajzat e të gjitha moshave ku mbildhen sëbashku duke realizuar urdhërimin biblik për t’u rritur sëbashku në Fjalën e Zotit.

ornament1

Shërbesa e Burgjeve

Në bashkëpunim me SHKBSH-në duam të çojmë shpresën e Perëndisë në Paraburgimin e Vlorës.

ornament1