Pleqtë

Shërbenjës të Tjerë

Egi Grabovaj

Shërbesa e Fëmijëve Orikum
0876099812

Ilir Cobani

Shërbesa e Adhurimit
0876099812

Orget Ibrahimi

Shërbesa e Fëmijëve dhe Adoleshentëve
0898373459

Yzedin Grabovaj

Pergj. per Bibloteken dhe Mbjedhje Kishe Orikum
0898373459

Jurven Malaj

Shërbesa e Fëmjëve Plazhi i Vjetër
0898373459

Suela Mema

Shërbesa e Studentëve (BSKSH)
0898373459

Blerina Agalliu

Sherbesa e Femijeve
069111111111

Ilir

Sherbesa e Orikumit
069111111111

Enkelejda Malaj

Sherbesa e Femijeve
069111111111
O vëllezër, po ju bëj thirrje, nëpërmjet dhembshurisë së Perëndisë, ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mënçur. Romakët 12:1
 Bëhu pjesë e Shërbesave